Gezocht
  • Locaties: wij zoeken continue naar mogelijkheden om én windenergieprojecten te realiseren én zonne-energieprojecten te realiseren.

  • Bemiddelingsopdrachten: door onze contacten in de duurzame sector en bij investeerders merken wij een behoefte aan investeren in deze sector. Wij komen graag in aanraking met projecten. Daarnaast komen wij graag in contact met partijen die willen investeren.

 

 

 

 

Bezoek ook eens..Communicatie-advies
en projectmanagement


Concessies en exploitatie


Locatie-acquisitie,
bedrijfsmakelaardij
en ontwikkeling